Tjäna pengar till er insamling!

Genom One from All kan du och din klass/ditt lag tjäna pengar till er insamling genom att samtidigt hjälpa andra. Klimatsmart och superenkelt! Välj en eller flera av organisationerna nedan som vi samarbetar med. Sen är det bara att fylla i era uppgifter så är ni snart igång.

Formulär hittar ni här >

Naturarvet

Naturarvet köper gammelskog och skyddar den genom detta för alltid. Hotade arter får ha kvar sina hem och den biologiska mångfalden stärkts och ni kan få er ”egen” bit skog som ni kan döpa till det ni vill.

Läs mer om Naturarvet >

Naturarvet

Star for Life

Star for Life arbetar bl.a. med ett projekt som heter ”Daughters of Africa” som utbildar flickor, 13- 20 år, genom att informera om till exempel entreprenörskap, sexhandel, graviditet i ung ålder.

Läs mer om Star for Life >

Star for Life

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet.

Läs mer om Raoul Wallenberg Academy > 

Raoul Wallenberg Academy

En Frisk Generation

En Frisk Generation erbjuder barnfamiljer kostnadsfria aktiviteter, där målet är att barn och vuxna ska bli mer aktiva tillsammans och arbetar hårt för målet att Sverige ska ha världens friskaste barn!

Läs mer om En Frisk Generation >

En Frisk Generation

Make a Change

Make a Change arbetar mot mobbning bland barn och vuxna. Alla människor har lika stort värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Läs mer om Make a Change >

Make a Change

Ronald McDonald Barnfond

Ronald McDonald Barnfond ger svårt sjuka barn möjlighet att vara med sin familj när de behöver vård långt hemifrån. Ronald McDonald hus gör så familjer kan leva ett normalt vardagsliv under sjukdomsperioden.

Läs mer om Ronald McDonald Barnfond >

Ronald McDonald Barnfond

Project Nima

Project Nima driver utbildningar och workshops om människohandel, korruption och livskunskap i såväl Sverige som Ghana. I Nima utbildas barn till ambassadörer för sitt samhälle för Nimas sponsringsprogram.

Läs mer om Project Nima här >

Project Nima