Eldsjälar som gör skillnad

Genom One from All kan du och din klass, ditt lag eller ditt företag stötta våra utvalda organisationer. Vi samlar in pengar och gåvor till ideella organisationer vi brinner för, och som vi är övertygade om att de allra flesta på något sätt skulle vilja stödja. Vi är verktyget som länkar dig och er med er utvalda organisation.

Men hur ska du kunna veta att insamlade pengar kommer fram som de ska, och att de används på rätt sätt? One from All kvalitetssäkrar samtliga organisationer som finns med i utbudet. Det gör vi genom personliga besök, uppföljningar, krav på rapportering och full transparens. Som givare vill vi att du ska känna dig helt trygg i vetskapen om att dina pengar eller gåvor används på bästa möjliga sätt. Du kan följa alla projekt som ingår i utbudet här på vår hemsida eller genom att följa One from All i sociala medier.

Vi och de organisationer vi samarbetar med stödjer de globala mål för hållbar utveckling som världens länder har tagit fram. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Vi vill att de ska bli verklighet – i alla länder. För alla människor!

Organisationer vi stöttar:

Naturarvet

Biologisk mångfald ❤️ Människans framtid = Sant!

Sverige är ett land med mycket skog, det vet de flesta. Men inte lika många vet att bara en ytterst liten del är orörd skog, så kallad gammelskog. Det värsta är att hälften av de skogarna saknar säkert skydd, och att de huggs ner snabbare än de skyddas.

Det vill Naturarvet ändra på.

I gammelskogen får naturen vara ifred. Döda träd faller till marken och bildar näring åt nya träd. Här finns mjuka kuddar av mossa, här växer bär och svamp. Här reser sig gamla lavsmyckade stammar sida vid sida med späda ungträd. Här finns hotade djur och växter som bara kan leva i orörda skogar. Gammelskogen lagrar dessutom stora mängder kol i träden, och genom rötternas och svamparnas underjordiska nätverk.

Vad händer då när gammelskogen huggs ner? Träden blir biobränsle som eldas, så att växthusgasen koldioxid ökar. Skogsmaskinerna lämnar djupa sår i marken så att lagrat kol sipprar ut i vattnet och till slut stiger till atmosfären. Den globala uppvärmningen får ytterligare en knuff. På kalhyggena lämnas bara några få träd kvar. Här klamrar sig hotade arter fast, som skeppsbrutna på en ogästvänlig ö. Många överlever inte.

Artutrotning och klimatkris hänger ihop. När Naturarvet köper en gammelskog så skyddas den för alltid. Hotade arter får ha kvar sina hem och den biologiska mångfalden stärks. Träd och mark håller kvar och fortsätter att lagra kol, så att klimatkrisen inte förvärras. Naturarvet garanterar genom sina stadgar att skogen som köps aldrig får brukas, avverkas eller säljas.

Insamlingsstiftelsen Naturarvet skyddar 10 m2 gammelskog per 100 kr i gåva.

Tillsammans skapar vi en framtid med levande skogar. Det är det som är Naturarvet.

Läs mer om organisationen

Märkning

NAT

1235538558

Star for Life

Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2005 och deras skolprogram finns nu i mer än hundra skolor i södra Afrika. Star for Life arbetar med utbildning för att stärka ungdomars självkänsla, hjälpa dem leva ett liv fritt från aids och visa dem att de kan påverka sin egen framtid. Deras program syftar till att motivera ungdomar att ta sin utbildning mer seriöst, för att skydda sin hälsa och för att undvika riskfyllt sexuellt beteende.

Just nu har Star for LIife ett 3-årigt projekt som heter ”Daughters of Africa” som One from All specifikt har valt att stödja. I detta projekt utbildar SFL flickor, 13- 20 år, genom att informera om entreprenörskap, sexhandel, graviditet i ung ålder osv. Flickorna går till ett ”fritids” efter skolan som heter ”Girls Club”.

Målsättningen är att flickorna ska starta sitt eget lilla ”företag” och då behöver de ett startkapital. Flickorna behöver ca 100kr/var för starta sin egen lilla business. Pengarna kan till exempel gå till att köpa frön till att odla grönsaker, frukt eller liknande, eller till en borste/kam/hårsnoddar för att kunna öppna sin egna lilla ”hårsalong ” utanför kåkstaden. Det är vanligt att dem hjälper flätar varandras hår i dessa länder. Ytterligare en business kan vara att erbjuda barnvaktstjänster, då behövs startkapitalet till att tex. skriva ut annonser, affischer mm.

Målet är att hjälpa 360 flickor med ett startkapital, vi hoppas på att skickat ner totalt 36 000 kronor med hjälp av One from Alls skolklasser och lag.

Läs mer om organisationen

Märkning

SFL

1235538558

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. De engagerar årligen tiotusentals unga genom utbildningar i självledarskap och skolprogram i mänskliga rättigheter bland annat.

Kubprogrammet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.

Läs mer om organisationen

Märkning

RWA

1235538558

En Frisk Generation

Få kommer idag upp till den mängd fysisk aktivitet som vi behöver för att må bra och klyftan mellan fysiskt aktiva och inaktiva blir större. 75-80% av våra ungdomar kommer inte upp till WHO’s rekommendationer att röra på sig 60 minuter per dag. Fler och fler drabbas av fysisk och psykisk ohälsa till följd av vår livsstil.

En Frisk Generation startades 2011 och erbjuder barnfamiljer kostnadsfria aktiviteter, där målet är att barn och vuxna ska bli mer aktiva tillsammans. Vi vet att när hela familjen blir involverad ger det fantastiska resultat. Men vi måste öka takten och involvera fler kommuner, fler organisationer, fler föräldrar och arrangera mer aktiviteter. En Frisk Generation arbetar hårt för målet att Sverige ska ha världens friskaste barn.

Läs mer om organisationen

Märkning

EFG

1235538558

Make a Change

Barn, unga och vuxna ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Make a Change arbetar mot mobbning bland barn och vuxna och och vill skapa förståelse för att alla människor har lika stort värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Mobbning förekommer bland barn och ungdomar såväl som bland vuxna. Det sker på nätet, i skolan, inom föreningslivet och på arbetsplatser. Barn och ungdomar beter sig illa mot sina klasskamrater som har akne eller är annorlunda, vuxna kan mobba en kollega som de inte tycker om. De flesta mobbar för att de själva är osäkra, har låg självkänsla eller har varit med om traumatiska händelser.

Läs mer om organisationen

Märkning

MAC

1235538558

Do Good Now Global

Do Good Now Global är en ideell organisation som bland annat stödjer barn som har räddats från människohandel för sexuella ändamål. Alla barn är värda en trygg barndom och chansen att bli världsmedborgare. Do Good Now jobbar bland annat i Nepal för att möjliggöra det. Här stöttar Do Good Now Global barn som blivit utsatta genom lokala boenden kallade ABC Nepal.

I vår värld finns det både barn och vuxna människor som lever under slavlika förhållanden som är näst intill omöjliga att komma ur. Genom bland annat microfinansiering hjälper Do Good Now Global människor att få en drägligare tillvaro.

Läs mer om organisationen

Märkning

DGN

1235538558

Project Nima

Nima är en av Accras (huvudstad i Ghana) mest ökända slumområden och här arbetar Project Nima bland annat med att rehabilitera barnslavar med ledorden ”Vi måste hjälpa varandra i världen, annars kommer vi inte vidare i livet”. Project Nima driver utbildningar och workshops om människohandel, korruption och livskunskap i såväl Sverige som Ghana. I Nima utbildas barn till ambassadörer för sitt samhälle och tar ett stort ansvar för yngre barn och barn som ingår i Nimas sponsringsprogram. Det finns även ett samarbete mellan skolar i Sverige och i Nima för att kunna lära av och stötta varandra.

Läs mer om organisationen

Märkning

NIMA

1235538558