Do Good Now Global – stöttar barn som räddats från människohandel

Do Good Now Global är en ideell organisation som bland annat stödjer barn som har räddats från människohandel för sexuella ändamål. Alla barn är värda en trygg barndom och chansen att bli världsmedborgare. Do Good Now jobbar bland annat i Nepal för att möjliggöra det. Här stöttar Do Good Now Global barn som blivit utsatta genom lokala boenden kallade ABC Nepal.

I vår värld finns det både barn och vuxna människor som lever under slavlika förhållanden som är näst intill omöjliga att komma ur. Genom bland annat microfinansiering hjälper Do Good Now Global människor att få en drägligare tillvaro.

Volontärarbete i Thailand efter tsunamikatastrofen blev starten till den Do Good Now Global. Genom microfinansiering hjälpte organisationen människor att bygga upp sina liv igen. Sedan dess har fokus hamnat på att hjälpa barn som utsatts för människohandel och blivit utnyttjade för sexuella ändamål. Genom utbildning får de så småningom möjlighet att försörja sig själva, och kan på så sätt slippa ett liv av medlidande och donationsberoende.

Om du och din klass tillsammans samlar in 5 000 kr till Do Good Now Global räcker det till att ge fem barn följande under en månad:

  • Kost
  • Logi
  • Utbildning
  • Skoluniform
  • Skolmaterial
  • Traumaterapi

Med större summor kan Do Good Now Global nå ännu bättre resultat i sitt arbete att hjälpa fler barn som räddats från människohandel.

Länk till Do Good Now Global >

Vill ni starta en insamling till Do Good Now Global? Gör en intresseanmälan här nedanför. Berätta vad ni samlar till – en resa, en aktivitet eller något annat. Vi kontaktar er och ni får därefter ett underlag med information att ha med när ni samlar in pengarna. Ni tilldelas en egen insamlingsplats på vår webbsida, till vilken ni kan hänvisa de som vill stödja er insamling. Informationsblad, gåvobrev och diplom skapas också för er. De pengar som klassen/föreningen samlat in nyckelmärks för den utvalda organisationen. Ni får 50% av de insamlade pengarna!

Grundläggande info:
Kontaktinfo:
Adress: