Information till klassföräldrar, lärare och lagledare

Fråga: Hur är det möjligt för er att göra vinst när klasser/lag och organisationer får dela på de insamlade pengarna?

Svar: Vi gör inte vinst på den delen av verksamheten. Det är inte meningen. Vi vill inte tjäna pengar på ungdomarnas och organisationernas arbete.  Vi får in pengar från sponsorer och privata bidragsgivare. Vi erbjuder CSR-tjänster och föreläsningar till företag.

 

Fråga: Hur redovisas insamlade medel och hur  fördelas de?

Svar: Insamlade medel redovisas i en rapport som ursprungligen genereras från vår bank. Varje klass/lag har en egen unik insättningskod så att vi enkelt kan se varifrån pengarna kommer och var de skall. Efter insamlingsperioden fördelas pengar ut till klassen/laget och den organisation de valt att samla till. När det är möjligt får ungdomarna vara med och lämna över pengarna den ansvarige för organisationen.

Fråga: Står ni under någon typ av kontroll?

Svar: Ja och nej. One from All är ett så kallat svb:bolag. Det betyder att den vinst som ev görs återinvesteras i bolaget och kan inte tas ut av ägarna. I vårt fall förs vinsten in i vår matchningsfond. Matchningsfonden har till syfte att gå in och matcha insamlingar som görs med upp till 1 krona per insamlad krona. Som minst får klassen/laget behålla 50% och som mest 100% (beroende på matchningsfondens storlek)

Vi har en bokföringsbyrå och en extern auktoriserade revisor som granskar all ekonomi. Vår bokföring och redovisning är helt transparent och är tillgänglig för alla.

Bokföringsbyrå: EkoRyd

Fråga: Vilken insyn finns i verksamheten?

Svar: Man har full insyn i vår ekonomi, se ovan. Vi kräver av våra organisationer att de ska vara helt transparenta om hur pengarna används. Varje kvartal får de redogöra för hur våra donationer har använts. Det finns en utarbetad process för detta som ständigt utvärderas och uppdateras.

Fråga: Har ni någon ytterligare information hur det praktiskt fungerar när man samlar in pengar? 
 • Eleverna bör ha något konkret mål med sin insamling; typ klassresa, studieresa eller annan gruppaktivitet.
 • Klassen väljer sedan ut någon organisation som de vill samla in pengar till.
 • En ansvarig vuxen fyller i formuläret på vår hemsida
 • Klassen får en egen insamlingssida som de kan dela med sina familjer, vänner och andra som de vill informera om insamlingen (sidan godkänns av elever och kontaktperson innan den publiceras). Se exempel nedan.
 • Klassen får en unik kod som donatorerna ska ange när de swishar eller sätter in på bankkontot
 • Eleverna kan från sin insamlingssida ladda ner gåvobrev som de kan ge till de som skänker pengar
 • På insamlingssidan finns också tips till eleverna; bra saker att tänka på vid insamlingen
 • Eleverna får sedan ringa, besöka, maila, sms:a personer och berätta att de samlar in pengar till en aktivitet och välgörande ändamål och be dem om ett bidrag. De anger klassens unika kod som ska anges vid insättning.
 • Vi uppdaterar er insamlingssida med insamlingsläget varje vardag
 • När insamlingen är avslutad får ni inom en vecka hälften av de insamlade medlen överförda till ett bankkonto som ni anvisar
 • Ni får en rapport om vilka pengar som kommit in och när.
 • Klassen får (valfritt) vara med och överlämna pengarna till sin organisation. Det blir i form av en stor papperscheck. De ger ett kvitto på att de mottagit pengarna.
 • Klassen får ett diplom från oss och från organisationen.
Fråga: Jag såg att man ska fylla i ett formulär på hemsidan och att man får en kod och att man kan få visst material eller hänvisa till hemsidan vid försäljning. 
 • Ni får en egen insamlingssida  beskriver vad ni samlar in pengar till och vilken organisation ni valt att stödja
 • Ni får ett gåvobrev att ge till de som ger pengar (laddas ned från hemsidan).
 • Ni får pepp- och tipskort
Fråga: Hur lång brukar insamlingsperioden vara och hur förs pengarna över till klasskontot? 
 • 1-3 månader (upp till varje klass/lag att bestämma)
 • Pengarna förs över till det bankkonto klassens kontaktperson anger.
 • En kvittens skickas till oss från er och från organisationen att pengarna tagits emot.
Fråga: Hur lång tid efter avslutad insamling skickas pengarna? 

Svar: Inom en vecka.

Fråga: Förekommer några kostnader eller avgifter för klassen?

Svar: Nej.

Fråga: Hur många klasser/lag har hittills samlat in pengar på detta sätt? 

Svar: Sex stycken. Vi startade vår verksamhet hösten 2018. Du kan läsa om en av klasserna i Uppsala Nya Tidning.

Fråga:  På vilket sätt är vi garanterade att pengarna verkligen kommer att skickas till oss? 

Svar: Cornelia Eneroth, som är ansvarig VD för One from All garanterar det, vår revisor följer upp det.

Vi vill erbjuda ungdomar en möjlighet att göra gott samtidigt som man tjänar pengar till sin egen lag/klasskassa. Vi tror på ungdomars sociala engagemang och vill hjälpa till att förstärka och utveckla det. Vi vill också bidra till eldsjälars oerhört viktiga arbete och hjälpa dem till långsiktighet och synlighet. Vi vill också erbjuda ett hållbart alternativt till att sälja produkter.