Integritetspolicy

Ja, jag är över 18 år och samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enighet med One from Alls integritetspolicy.

One from All AB integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter
Din integritet är självklar för oss. Vi behandlar alla personuppgifter med respekt och följer gällande lagar. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att lämna ifrån dig personuppgifter och att du vet hur din information kan komma att användas. Att läsa igenom en integritetspolicy är viktigt så vi hoppas du tar dig tid till detta.
Insamling av data
Vi samlar in data genom flera olika kanaler, t.ex. när du kontaktar oss via telefon eller e-post, fyller i formulär på vår hemsida, ingår ett avtal med oss, eller besöker oss på en mässa eller föreläsning.
Informationen vi samlar in är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. De uppgifter vi har är relaterade till din yrkesroll som t.ex. tjänsteadress, telefonnummer, e-postadress, namn och befattning. De kan också relatera till din roll som representant för en klass eller lag, eller annan privat insamling.
One from All AB samlar på olika sätt in pengar för att stödja lokala och globala eldsjälar som på olika sätt arbetar för att vi ska få en ännu bättre värld.
Vid registrering av ny kund är vi därför skyldiga att begära uppgift om legitimationsår samt företagets organisationsnummer och/eller personnummer. Vi kontrollerar uppgifter med Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten samt gör kreditupplysningar.
Varför samlar vi in data?
Vi hanterar dina personuppgifter för att:
* Tillhandahålla tjänster och digitala verktyg
* Ge dig service och support
* Kontakta dig med relevant information, nyheter, uppdatering kring de projekt du skänkt pengar till
* Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster,
* Bekräfta din identitet och verifiera dina personuppgifter
* Upptäcka eller förhindra olika typer av bedrägerier eller annan olaglig användning
Vår rättsliga grund för hantering av personuppgifter är fullgörande av avta. Samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att ge dig en bättre upplevelse, utveckla och förbättra våra erbjudanden samt skicka kommunikation anpassad efter dina behov.
Som kontaktperson åtar du dig dessutom att informera vårdnadshavare för säljare under 18 år om hanteringen av deras personuppgifter samt att inhämta vårdnadshavares samtycke för detta.
Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter
One from All AB behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig (om du t.ex. beställer information eller samlar in till något av våra projekt) och när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse att kunna kommunicera med dig samt att marknadsföra oss och utveckla våra tjänster. Behandlingen av dina personuppgifter är i vissa fall också nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter som följer av lag. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med koncernen samt tredje part.
Hur länge sparar vi informationen?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.
Dina rättigheter
* Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera den information vi har om dig.
* Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
* Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
* Rätt till att avstå från medverkan på fotografier samt rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring via post och e-post.
Användning av cookies
Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker* (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss.
Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:
* Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
* Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
* Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
* Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
* Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.
* Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.
Varför använder vi cookies?
Med stöd av intresseavvägning använder vi cookies för att förbättra de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.
Vi sparar aldrig cookies längre tid än det är nödvändigt. Alla cookies har raderats senast 26 månader efter ditt senaste besök på vår webbplats.
Hur kan du kontrollera användandet av cookies?
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.
Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.
Länkar och inbäddat innehåll
På webbplatsen www.onefromall.se finns länkar samt inbäddat innehåll från andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser, utan du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.
Kontakta oss
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss via ,e-post info@onefromall.se eller telefon 070-942 88 89.
Denna policy kommer att uppdateras vid behov, den senaste utgåvan finns här och uppdaterades senast 28 augusti 2018.