Make a Change – mot mobbning

Barn, unga och vuxna ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Make a Change arbetar mot mobbning bland barn och vuxna och och vill skapa förståelse för att alla människor har lika stort värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Mobbning förekommer bland barn och ungdomar såväl som bland vuxna. Det sker på nätet, i skolan, inom föreningslivet och på arbetsplatser. Barn och ungdomar beter sig illa mot sina klasskamrater som har akne eller är annorlunda, vuxna kan mobba en kollega som de inte tycker om. De flesta mobbar för att de själva är osäkra, har låg självkänsla eller har varit med om traumatiska händelser.

Hjälp till att stoppa mobbning!

Om du och din klass tillsammans samlar in 5 000 kronor till Make a Change kan föreningen göra något av följande:

  • Utbilda 10 personer till stödvolontärer, ambassadörer eller utbildare som arbetar över hela landet.
  • Föreläsa för i genomsnitt 173 elever, föräldrar eller lärare, för att öka kunskapen om mobbning och hur den kan motverkas.
  • Erbjuda 25 timmars samtalsstöd för barn, unga eller vuxna som utsatts för mobbning i skolan, i sin förening eller på sin arbetsplats. Detta görs via personliga möten, FaceTime eller via mobilen.

Make a Change webbsida >

Vill ni starta en insamling till Make a Change? Gör en intresseanmälan här nedanför. Berätta vad ni samlar till – en resa, en aktivitet eller något annat. Vi kontaktar er och ni får därefter ett underlag med information att ha med när ni samlar in pengarna. Ni tilldelas en egen insamlingsplats på vår webbsida, till vilken ni kan hänvisa de som vill stödja er insamling. Informationsblad, gåvobrev och diplom skapas också för er. De pengar som klassen/föreningen samlat in nyckelmärks för den utvalda organisationen. Ni får 50% av de insamlade pengarna!

Grundläggande info:
Kontaktinfo:
Adress: