One from All – det klimatsmarta insamlingsalternativet

One from All grundades av Cornelia Eneroth 2018 och gör det möjligt för klasser, lag, föreningar och företag att samla in pengar och samtidigt göra gott. Genom att ”sälja” välgörenhet istället för en produkt så får de en chans att stötta organisationer och eldsjälar som på olika sätt kämpar för att skapa en bättre värld. De får behålla 50% av vad de samlar in och behöver inte hålla på med några produkter – allt är jätteenkelt. Vi på One from All tror att det finns en liten filantrop i oss alla.

Förutom att stödja våra utvalda organisationer är vår förhoppning att väcka ungdomars engagemang i sociala frågor.  Vi tar avstamp i de globala mål som FN:s organisation UNDP och världens länder tagit fram – den ambitiösa agendan för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Vi tror att vi tillsammans kan göra stor skillnad. Alla människor är värda ett värdigt liv.

Men hur ska du kunna veta att insamlade pengar kommer fram som de ska, och att de används på rätt sätt? One from All kvalitetssäkrar samtliga organisationer som finns med i utbudet. Det gör vi genom personliga besök, uppföljningar, krav på rapportering och full transparens. Som givare vill vi att du ska känna dig helt trygg i vetskapen om att dina pengar eller gåvor används på bästa möjliga sätt. Du kan följa alla projekt som ingår i utbudet här på vår hemsida eller genom att följa One from All i sociala medier.

Vi och de organisationer vi samarbetar med stödjer de globala mål för hållbar utveckling som världens länder har tagit fram. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Vi vill att de ska bli verklighet – i alla länder. För alla människor!

Personen bakom One from All

Cornelia började sin karriär på Apple för att senare starta eget inom företagsutbildning- och utveckling. Hon har arbetat som ledare, föreläsare och utbildare – hela tiden med fokus på att lyfta andra. Efter att hennes dotter Karin väckt tanken på att ”tänk om alla i Sverige gav en krona var, vad mycket bra man skulle kunna göra då” blev One from All en verklighet.

Cornelia har en stark tro på att de allra flesta vill engagera sig på olika. Med One from All vill hon lyfta det sociala engagemanget hos unga och visa att de bryr sig både om varandra och om den jord vi alla delar.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna med dina frågor och funderingar. Vi ser fram emot att höra av dig!

Cornelia Eneroth

E-post: cornelia@onefromall.se

Tel: +46 70 942 88 89

One from All AB (svb) har särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket är ett särskilt slag av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn. Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst stannar kvar i företaget. För vår del innebär det att den vinst som görs, investeras i vår matchningsfond, det vill säga går tillbaka in i verksamheten. Pengar från matchningsfonden används för att vi ska kunna matcha de gåvor och insamlade medel som våra utvalda projekt får.