Våra partners & sponsorer

Vi på One from All är oerhört stolta över våra partners och sponsorer. Vi delar samma värdegrund och verkar för att tillsammans göra skillnad.

Vi på One from All ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra! Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Lexicon sponsrar oss bland annat med utbildning av våra ungdomsambassadörer. Deras professionella utbildare ser till att våra ambassadörer är väl förberedda när de är ute och missionerar i klasser, lag och föreningar.

Vi ingår i Idrottare För Miljöns nätverk av aktörer som på olika sätt verkar för ett hållbart samhälle.

Sponsorer