Make a Change

Make a Change arbetar mot mobbning bland barn och vuxna. Alla människor har lika stort värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Läs mer om Make a Change >

Make a Change

Make a Change 

Arbetar aktivt mot mobbning bland barn, ungdomar och vuxna.

Hjälp till att stoppa mobbning!

Om du och din klass tillsammans samlar in 5 000 kronor till Make a Change kan föreningen göra något av följande:

  • Utbilda 10 personer till stödvolontärer, ambassadörer eller utbildare som arbetar över hela landet.
  • Föreläsa för i genomsnitt 173 elever, föräldrar eller lärare, för att öka kunskapen om mobbning och hur den kan motverkas.
  • Erbjuda 25 timmars samtalsstöd för barn, unga eller vuxna som utsatts för mobbning i skolan, i sin förening eller på sin arbetsplats. Detta görs via personliga möten, FaceTime eller via mobilen.