Make a Change

Barn, unga och vuxna ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Make a Change arbetar mot mobbning bland barn och vuxna och och vill skapa förståelse för att alla människor har lika stort värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Mobbning förekommer bland barn och ungdomar såväl som bland vuxna. Det sker på nätet, i skolan, inom föreningslivet och på arbetsplatser. Barn och ungdomar beter sig illa mot sina klasskamrater som har akne eller är annorlunda, vuxna kan mobba en kollega som de inte tycker om. De flesta mobbar för att de själva är osäkra, har låg självkänsla eller har varit med om traumatiska händelser.

Märkning

MAC

1235538558

Make a Change

Make a Change 

Arbetar aktivt mot mobbning bland barn, ungdomar och vuxna.

Gör skillnad

Om du och din klass tillsammans samlar in 5 000 kronor till Make a Change kan föreningen göra något av följande:

  • Utbilda 10 personer till stödvolontärer, ambassadörer eller utbildare som arbetar över hela landet.
  • Föreläsa för i genomsnitt 173 elever, föräldrar eller lärare, för att öka kunskapen om mobbning och hur den kan motverkas.
  • Erbjuda 25 timmars samtalsstöd för barn, unga eller vuxna som utsatts för mobbning i skolan, i sin förening eller på sin arbetsplats. Detta görs via personliga möten, FaceTime eller via mobilen.

Vad är mobbning?

Fysisk mobbning. När förövaren försöker förödmjuka offret med sparkar, knytnävar och andra fysiska aggressioner.

Verbal mobbning: För ungdomar, som går igenom en ofta känslig tid, gör denna typ av mobbning speciellt ont. Skämt och förnedrande kommentarer om fysiska attribut, sexuell läggning, finnar eller hudfärg som sätter djupa spår hos den som får ta emot kommentarerna.

Social mobbning: En subtil form av mobbning som innebär att du som är drabbad aldrig blir vald när lagen ska väljas på gymnastiken. Eller när alla andra blir bjudna på fest förutom du. När du känner det som om ingen ser dig och ingen hör dig.

Nätmobbning: En relativt ny form av mobbning som kom med de så kallade sociala medierna. När kommentarer som ”äckligt” eller ”fy vad tjock du är” och andra negativa kommentarer läggs till någons foton på till exempel instagram. Det kan även vara att någon lägger upp bilder på dig som du inte vill ska läggas ut.

Sexuella trakasserier: Sexistiska kommentarer som refererar till offrens kroppar är ett exempel. Om någon rör vid din kropp utan att du vill det, kanske försöker kyssa dig eller vill tvinga dig till att röra personen i fråga fastän du inte vill.

Make a Change arbetar för att upptäcka, förebygga och stoppa all slags mobbning och minska antalet utsatta och arbetar hårt för att göra skillnad. De undervisar, föreläser och driver ett stödcentrum och om ni bestämmer er för att stötta Make a Change så kommer ni vara till stor hjälp i deras viktiga arbete mot mobbning.