Naturarvet

Biologisk mångfald ❤️ Människans framtid = Sant!

Sverige är ett land med mycket skog, det vet de flesta. Men inte lika många vet att bara en ytterst liten del är orörd skog, så kallad gammelskog. Det värsta är att hälften av de skogarna saknar säkert skydd, och att de huggs ner snabbare än de skyddas.

Det vill Naturarvet ändra på.

I gammelskogen får naturen vara ifred. Döda träd faller till marken och bildar näring åt nya träd. Här finns mjuka kuddar av mossa, här växer bär och svamp. Här reser sig gamla lavsmyckade stammar sida vid sida med späda ungträd. Här finns hotade djur och växter som bara kan leva i orörda skogar. Gammelskogen lagrar dessutom stora mängder kol i träden, och genom rötternas och svamparnas underjordiska nätverk.

Vad händer då när gammelskogen huggs ner? Träden blir biobränsle som eldas, så att växthusgasen koldioxid ökar. Skogsmaskinerna lämnar djupa sår i marken så att lagrat kol sipprar ut i vattnet och till slut stiger till atmosfären. Den globala uppvärmningen får ytterligare en knuff. På kalhyggena lämnas bara några få träd kvar. Här klamrar sig hotade arter fast, som skeppsbrutna på en ogästvänlig ö. Många överlever inte.

Artutrotning och klimatkris hänger ihop. När Naturarvet köper en gammelskog så skyddas den för alltid. Hotade arter får ha kvar sina hem och den biologiska mångfalden stärks. Träd och mark håller kvar och fortsätter att lagra kol, så att klimatkrisen inte förvärras. Naturarvet garanterar genom sina stadgar att skogen som köps aldrig får brukas, avverkas eller säljas.

Insamlingsstiftelsen Naturarvet skyddar 10 m2 gammelskog per 100 kr i gåva.

Tillsammans skapar vi en framtid med levande skogar. Det är det som är Naturarvet.

Märkning

NAT

1235538558

Naturarvet

Er egen skogsruta!

Paraplyträd och skogsrutor – genom Naturarvet kan ni få er egen bit skog, som dessutom kan döpas till det ni vill. Man får gåvobevis och ni blir fadder/sponsor till en yta skog som, genom er insats, förblir grön och är skyddad för all framtid. Klimatsmart på alla sätt och vis!