Naturarvet

Naturarvet köper gammelskog och skyddar den genom detta för alltid. Hotade arter får ha kvar sina hem och den biologiska mångfalden stärkts och ni kan få er ”egen” bit skog som ni kan döpa till det ni vill.

Läs mer om Naturarvet >

Naturarvet

Er egen skogsruta!

Paraplyträd och skogsrutor – genom Naturarvet kan ni få er egen bit skog, som dessutom kan döpas till det ni vill. Man får gåvobevis och ni blir fadder/sponsor till en yta skog som, genom er insats, förblir grön och är skyddad för all framtid. Klimatsmart på alla sätt och vis!

100 kr skyddar hela 10 m2 gammelskog.