Project Nima

Project Nima driver utbildningar och workshops om människohandel, korruption och livskunskap i såväl Sverige som Ghana. I Nima utbildas barn till ambassadörer för sitt samhälle för Nimas sponsringsprogram.

Läs mer om Project Nima här >

Project Nima

Om ni samlar in 5 000 kr till Project Nima kan organisationen göra något av följande:

  • Ge 35 före detta barnslavar en egen ”Min stora dag” i Ghana.
  • Utbilda 20 ambassadörer som arbetar med rehabilitering av barnslavar.