Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. De engagerar årligen tiotusentals unga genom utbildningar i självledarskap och skolprogram i mänskliga rättigheter bland annat.

Kubprogrammet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.

Märkning

RWA

1235538558

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy

Stärker unga att stå upp för mänskliga rättigheter och agera med civilkurage.

Raoul Wallenbergs gärning i Budapest är unik. Genom mod, kunnighet, organisationsförmåga, uppfinningsrikedom och fräckhet räddade han tiotusentals judar undan Förintelsen. 2001 bildades insamlingsstiftelsen Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders. Stiftelsens syfte är att ge svenska gymnasieungdomar utbildning i det goda ledarskapet med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild.