Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet.

Läs mer om Raoul Wallenberg Academy > 

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy

Stärker unga att stå upp för mänskliga rättigheter och agera med civilkurage.

Raoul Wallenbergs gärning i Budapest är unik. Genom mod, kunnighet, organisationsförmåga, uppfinningsrikedom och fräckhet räddade han tiotusentals judar undan Förintelsen. 2001 bildades insamlingsstiftelsen Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders. Stiftelsens syfte är att ge svenska gymnasieungdomar utbildning i det goda ledarskapet med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild.