Star for Life

Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2005 och deras skolprogram finns nu i mer än hundra skolor i södra Afrika. Star for Life arbetar med utbildning för att stärka ungdomars självkänsla, hjälpa dem leva ett liv fritt från aids och visa dem att de kan påverka sin egen framtid. Deras program syftar till att motivera ungdomar att ta sin utbildning mer seriöst, för att skydda sin hälsa och för att undvika riskfyllt sexuellt beteende.

Just nu har Star for LIife ett 3-årigt projekt som heter ”Daughters of Africa” som One from All specifikt har valt att stödja. I detta projekt utbildar SFL flickor, 13- 20 år, genom att informera om entreprenörskap, sexhandel, graviditet i ung ålder osv. Flickorna går till ett ”fritids” efter skolan som heter ”Girls Club”.

Målsättningen är att flickorna ska starta sitt eget lilla ”företag” och då behöver de ett startkapital. Flickorna behöver ca 100kr/var för starta sin egen lilla business. Pengarna kan till exempel gå till att köpa frön till att odla grönsaker, frukt eller liknande, eller till en borste/kam/hårsnoddar för att kunna öppna sin egna lilla ”hårsalong ” utanför kåkstaden. Det är vanligt att dem hjälper flätar varandras hår i dessa länder. Ytterligare en business kan vara att erbjuda barnvaktstjänster, då behövs startkapitalet till att tex. skriva ut annonser, affischer mm.

Målet är att hjälpa 360 flickor med ett startkapital, vi hoppas på att skickat ner totalt 36 000 kronor med hjälp av One from Alls skolklasser och lag.

Märkning

SFL

1235538558

Star for Life

Om Star for Life

Star for Life ger tonåringar mer information, med känslomässig intelligens och inspiration, så att de vill förändra och inse att de kan vara agenterna för den förändringen i sina egna liv. Ingen kommer att göra det åt dem. Om Star for Life kan bidra till att främja mer sådan bemyndigad ungdom, ja då har vi gjort bra av dessa individer, och vi har försäkrat oss att de samhällen och länder vi arbetar med kommer att ha en bättre chans att nå de Globala Målen före 2030. Star for Life tycker globalt, men agerar lokalt.  Deras arbete utgår ifrån FN:s konvention om barns rättigheter samt FN:s milleniemål, som ytterst syftar till att skapa hållbara och rättvisa samhällen. Sedan starten har 300 000 elever fått motivationshöjande träning och hälsoutbildning genom Star for Lifes arbete i Sydafrika och Namibia.