Star for Life – utbildar ungdomar i södra Afrika

Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2005 och deras skolprogram finns nu i mer än hundra skolor i södra Afrika.

Star for Life arbetar med utbildning för att stärka ungdomars självkänsla, hjälpa dem leva ett liv fritt från aids och visa dem att de kan påverka sin egen framtid. Deras program syftar till att motivera ungdomar att ta sin utbildning mer seriöst, för att skydda sin hälsa och för att undvika riskfyllt sexuellt beteende.

Just nu har Star for LIife ett 3-årigt projekt som heter ”Daughters of Africa” som One from All specifikt har valt att stödja. I detta projekt utbildar SFL flickor, 13- 20 år, genom att informera om entreprenörskap, sexhandel, graviditet i ung ålder osv. Flickorna går till ett ”fritids” efter skolan som heter ”Girls Club”.

Målsättningen är att flickorna ska starta sitt eget lilla ”företag” och då behöver de ett startkapital. Flickorna behöver ca 100kr/var för starta sin egen lilla business. Pengarna kan till exempel gå till att köpa frön till att odla grönsaker, frukt eller liknande, eller till en borste/kam/hårsnoddar för att kunna öppna sin egna lilla ”hårsalong ” utanför kåkstaden. Det är vanligt att dem hjälper flätar varandras hår i dessa länder. Ytterligare en business kan vara att erbjuda barnvaktstjänster, då behövs startkapitalet till att tex. skriva ut annonser, affischer mm.

Målet är att hjälpa 360 flickor med ett startkapital, vi hoppas på att skickat ner totalt 36 000 kronor med hjälp av One from Alls skolklasser och lag.

Star for Life webbsida >

Vill ni starta en insamling till Star for Life? Gör en intresseanmälan här nedanför. Berätta vad ni samlar till – en resa, en aktivitet eller något annat. Vi kontaktar er och ni får därefter ett underlag med information att ha med när ni samlar in pengarna. Ni tilldelas en egen insamlingsplats på vår webbsida, till vilken ni kan hänvisa de som vill stödja er insamling. Informationsblad, gåvobrev och diplom skapas också för er. De pengar som klassen/föreningen samlat in nyckelmärks för den utvalda organisationen. Ni får 50% av de insamlade pengarna!

Grundläggande info:
Kontaktinfo:
Adress: